உங்கள் தொகுதியில் முதலமைச்சர் - துறை உருவாக்கம் -பொறுப்பு அலுவலரை நியமித்து பள்ளிக் கல்வி ஆணையர் உத்தரவு - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Tuesday, June 1, 2021

உங்கள் தொகுதியில் முதலமைச்சர் - துறை உருவாக்கம் -பொறுப்பு அலுவலரை நியமித்து பள்ளிக் கல்வி ஆணையர் உத்தரவு

 உங்கள் தொகுதியில் முதலமைச்சர் - துறை உருவாக்கம் -பொறுப்பு அலுவலரை நியமித்து பள்ளிக் கல்வி ஆணையர் உத்தரவு


பள்ளிக் கல்வி ஆணையர் செயல்முறைகள்

CLICK HERE TO DOWNLOAD PDF PROCEEDINGS

No comments:

Post a Comment