தொடக்கக்கல்வி: மழலையர் மற்றும் தொடக்கப்பள்ளிகள் - அங்கீகாரம் மற்றும் தொடர் அங்கீகாரம் இன்றி செயல்படும் பள்ளிகள் மீது நடவடிக்கை மேற்கொள்ளுதல் - சார்ந்து - தொடக்கக் கல்வி இயக்குநர் செயல்முறைகள்* - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Thursday, June 10, 2021

தொடக்கக்கல்வி: மழலையர் மற்றும் தொடக்கப்பள்ளிகள் - அங்கீகாரம் மற்றும் தொடர் அங்கீகாரம் இன்றி செயல்படும் பள்ளிகள் மீது நடவடிக்கை மேற்கொள்ளுதல் - சார்ந்து - தொடக்கக் கல்வி இயக்குநர் செயல்முறைகள்*

 தொடக்கக்கல்வி இயக்குநர் செயல்முறைகள்


தமிழ்நாடு தொடக்கக்கல்வி இயக்குநர் செயல்முறைகள்

CLICK HERE TO DOWNLOAD PROCEEDINGS

No comments:

Post a Comment