முதற்கட்டமாக அரசு மேல்நிலைப் பள்ளிகளில் பணிபுரியும் முதுகலை / பட்டதாரி / இடைநிலை / சிறப்பு ஆசிரியர்களுக்கு 02.08.2021 முதல் 06.08.2021 வரை அடிப்படை கணினி பயிற்சி - முதன்மைக் கல்வி அலுவலரின் செயல்முறைகள் - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Wednesday, July 28, 2021

முதற்கட்டமாக அரசு மேல்நிலைப் பள்ளிகளில் பணிபுரியும் முதுகலை / பட்டதாரி / இடைநிலை / சிறப்பு ஆசிரியர்களுக்கு 02.08.2021 முதல் 06.08.2021 வரை அடிப்படை கணினி பயிற்சி - முதன்மைக் கல்வி அலுவலரின் செயல்முறைகள்

 முதற்கட்டமாக அரசு மேல்நிலைப் பள்ளிகளில் பணிபுரியும் முதுகலை / பட்டதாரி  / இடைநிலை / சிறப்பு ஆசிரியர்களுக்கு 02.08.2021 முதல் 06.08.2021 வரை அடிப்படை கணினி பயிற்சி -  முதன்மைக் கல்வி அலுவலரின் செயல்முறைகள்


PROCEEDINGS

CLICK HERE TO DOWNLOAD CEO PROCEEDINGS

No comments:

Post a Comment