தமிழ் வழியில் படித்ததாக விண்ணப்பித்து குரூப் 1 முதல் நிலை தேர்வு எழுதியவர்கள் சான்றிதழை பதிவேற்றம் செய்ய வேண்டும் : TNPSC அறிவிப்பு - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Saturday, July 31, 2021

தமிழ் வழியில் படித்ததாக விண்ணப்பித்து குரூப் 1 முதல் நிலை தேர்வு எழுதியவர்கள் சான்றிதழை பதிவேற்றம் செய்ய வேண்டும் : TNPSC அறிவிப்பு

 தமிழ் வழியில் படித்ததாக விண்ணப்பித்து குரூப் 1 முதல் நிலை தேர்வு எழுதியவர்கள் சான்றிதழை பதிவேற்றம் செய்ய வேண்டும் : TNPSC அறிவிப்பு


TNPSC அறிவிப்பு

CLICK HERE தமிழ் வழியில் படித்ததாக விண்ணப்பித்து குரூப் 1 முதல் நிலை தேர்வு எழுதியவர்கள் சான்றிதழை பதிவேற்றம் செய்ய வேண்டும் : TNPSC அறிவிப்பு

No comments:

Post a Comment