வேலை வாய்ப்புடன் கூடிய இலவச செவிலியர் உதவியாளர் திறன் பயிற்சி: தகுதி 10 ஆம் வகுப்பு: பயிற்சியாளர்கள் தேவை: ஊதியம் 10,000 : தகுதி: B.Sc Nursing - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Sunday, July 18, 2021

வேலை வாய்ப்புடன் கூடிய இலவச செவிலியர் உதவியாளர் திறன் பயிற்சி: தகுதி 10 ஆம் வகுப்பு: பயிற்சியாளர்கள் தேவை: ஊதியம் 10,000 : தகுதி: B.Sc Nursing

 வேலை வாய்ப்புடன் கூடிய இலவச செவிலியர் உதவியாளர்  திறன் பயிற்சி: தகுதி 10 ஆம் வகுப்பு: பயிற்சியாளர்கள் தேவை: ஊதியம் 10,000 : தகுதி: B.Sc Nursing


இலவச செவிலியர் பயிற்சி

இலவச செவிலியர் பயிற்சிக்கு பயிற்சியாளர்கள் தேவை முழு விவரம் தெரிந்துகொள்ள CLICK HERE NOTIFICATION

No comments:

Post a Comment