100 சதவீதம் ஆசிரியர்கள் வருகைக்கு பள்ளிக் கல்வித்துறை ஏற்பாடு: விரைவில் முதல்வர் அறிவிப்பு வெளியிடுகிறார் - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Wednesday, July 21, 2021

100 சதவீதம் ஆசிரியர்கள் வருகைக்கு பள்ளிக் கல்வித்துறை ஏற்பாடு: விரைவில் முதல்வர் அறிவிப்பு வெளியிடுகிறார்

 100 சதவீதம் ஆசிரியர்கள் வருகைக்கு பள்ளிக் கல்வித்துறை ஏற்பாடு: விரைவில் முதல்வர் அறிவிப்பு வெளியிடுகிறார்


முதல்வர் அறிவிப்பு விரைவில்

CLICK HERE 100 சதவீதம் ஆசிரியர்கள் வருகைக்கு பள்ளிக் கல்வித்துறை ஏற்பாடு: விரைவில் முதல்வர் அறிவிப்பு வெளியிடுகிறார்

No comments:

Post a Comment