கல்வி தொலைக்காட்சியில் பாட வாரியாக மற்றும் நாள் வாரியாக ஜூலை 12 முதல் 16 வரை - 1 ம் வகுப்பு முதல் 10 ஆம் வகுப்பு வரை - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Wednesday, July 14, 2021

கல்வி தொலைக்காட்சியில் பாட வாரியாக மற்றும் நாள் வாரியாக ஜூலை 12 முதல் 16 வரை - 1 ம் வகுப்பு முதல் 10 ஆம் வகுப்பு வரை

 கல்வி தொலைக்காட்சியில் பாட வாரியாக மற்றும் நாள் வாரியாக ஜூலை 12 முதல் 16 வரை - 1 ம் வகுப்பு முதல் 10 ஆம் வகுப்பு வரை


பாட அட்டவணை

CLICK HERE TO DOWNLOAD PDF FILE

No comments:

Post a Comment