கற்போம் எழுதுவோம் இயக்கம் 2020 - 2021 - கற்றல் அடைவுகளில் கற்போருக்கான மதிப்பீட்டு முகாம் நடத்துதல் - வழிகாட்டு நெறிமுறைகள் - 22.07.2021 அன்று காணொளி வாயிலான கூட்டம் நடத்துதல் சார்பு - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Tuesday, July 20, 2021

கற்போம் எழுதுவோம் இயக்கம் 2020 - 2021 - கற்றல் அடைவுகளில் கற்போருக்கான மதிப்பீட்டு முகாம் நடத்துதல் - வழிகாட்டு நெறிமுறைகள் - 22.07.2021 அன்று காணொளி வாயிலான கூட்டம் நடத்துதல் சார்பு

 கற்போம் எழுதுவோம் இயக்கம்  2020 - 2021 - கற்றல் அடைவுகளில் கற்போருக்கான மதிப்பீட்டு முகாம் நடத்துதல் - வழிகாட்டு நெறிமுறைகள் - 22.07.2021 அன்று  காணொளி வாயிலான கூட்டம் நடத்துதல் சார்பு


பள்ளிசாரா மற்றும் வயது வந்தோர் கல்வி இயக்குநரின் செயல்முறைகள்

CLICK HERE பள்ளிசாரா மற்றும் வயது வந்தோர் கல்வி இயக்குநரின் செயல்முறைகள்

No comments:

Post a Comment