26.07.2021 அன்று கல்வி தொலைக்காட்சியில் ஒளிபரப்பு செய்யப்பட்ட 5 ஆம் வகுப்பு தமிழ் : படம் இங்கே ! பழமொழி எங்கே - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Tuesday, July 27, 2021

26.07.2021 அன்று கல்வி தொலைக்காட்சியில் ஒளிபரப்பு செய்யப்பட்ட 5 ஆம் வகுப்பு தமிழ் : படம் இங்கே ! பழமொழி எங்கே

 26.07.2021 அன்று கல்வி தொலைக்காட்சியில் ஒளிபரப்பு செய்யப்பட்ட 5 ஆம் வகுப்பு தமிழ் : படம் இங்கே ! பழமொழி எங்கே


வகுப்பு 5

CLICK HERE 26.07.2021 அன்று கல்வி தொலைக்காட்சியில் ஒளிபரப்பு செய்யப்பட்ட 5 ஆம் வகுப்பு தமிழ் : படம் இங்கே ! பழமொழி எங்கே

No comments:

Post a Comment