+2 துணைத் தேர்வு தேர்வர்கள் தேர்வுக்கூட நுழைவுச்சீட்டினை ஆன்லைனில் பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளுதல் - சார்பு - அரசுத் தேர்வுகள் இயக்குநரின் செயல்முறைகள் - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Friday, July 30, 2021

+2 துணைத் தேர்வு தேர்வர்கள் தேர்வுக்கூட நுழைவுச்சீட்டினை ஆன்லைனில் பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளுதல் - சார்பு - அரசுத் தேர்வுகள் இயக்குநரின் செயல்முறைகள்

 +2 துணைத் தேர்வு  தேர்வர்கள் தேர்வுக்கூட  நுழைவுச்சீட்டினை ஆன்லைனில் பதிவிறக்கம்  செய்து கொள்ளுதல் - சார்பு - அரசுத் தேர்வுகள் இயக்குநரின் செயல்முறைகள்


PROCEEDINGS

CLICK HERE TO DOWNLOAD PROCEEDINGS

No comments:

Post a Comment