கல்வி தொலைக்காட்சியில் பாட வாரியாக மற்றும் நாள் வாரியாக பாடத் தலைப்பு (5.7.21 முதல் 9.7.21 வரை) வகுப்பு 1 முதல் 10ஆம் வகுப்பு வரை - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Thursday, July 8, 2021

கல்வி தொலைக்காட்சியில் பாட வாரியாக மற்றும் நாள் வாரியாக பாடத் தலைப்பு (5.7.21 முதல் 9.7.21 வரை) வகுப்பு 1 முதல் 10ஆம் வகுப்பு வரை

 கல்வி தொலைக்காட்சியில் பாட வாரியாக மற்றும் நாள் வாரியாக பாடத் தலைப்பு (5.7.21 முதல் 9.7.21 வரை) வகுப்பு 1 முதல் 10ஆம் வகுப்பு வரை


கல்வி தொலைக்காட்சி

CLICK HERE TO DOWNLOAD PDF FILE

No comments:

Post a Comment