தமிழ்நாட்டில் உள்ள 6029 பள்ளிகளில், உயர் தொழில்நுட்ப ஆய்வகம் செயல்பாட்டில் இருப்பது குறித்த மாநிலத் திட்ட இயக்குநரின் செயல்முறைகள் - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Thursday, July 15, 2021

தமிழ்நாட்டில் உள்ள 6029 பள்ளிகளில், உயர் தொழில்நுட்ப ஆய்வகம் செயல்பாட்டில் இருப்பது குறித்த மாநிலத் திட்ட இயக்குநரின் செயல்முறைகள்

 தமிழ்நாட்டில்  உள்ள 6029 பள்ளிகளில், உயர் தொழில்நுட்ப ஆய்வகம் செயல்பாட்டில் இருப்பது குறித்த மாநிலத் திட்ட இயக்குநரின் செயல்முறைகள்


PROCEEDINGS

DOWNLOAD HERE SPD PROCEEDINGS

No comments:

Post a Comment