ஜேக்டோ ஜியோ போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு ஒழுங்கு நடவடிக்கைகளுக்கு ஆளான அனைத்து ஆசிரியர்களுக்கும் ஒழுங்கு நடவடிக்கை கைவிடப்படுதல் குறித்து தமிழ்நாடு பள்ளிக் கல்வி ஆணையர் அவர்களின் செயல்முறைகள் - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Thursday, July 1, 2021

ஜேக்டோ ஜியோ போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு ஒழுங்கு நடவடிக்கைகளுக்கு ஆளான அனைத்து ஆசிரியர்களுக்கும் ஒழுங்கு நடவடிக்கை கைவிடப்படுதல் குறித்து தமிழ்நாடு பள்ளிக் கல்வி ஆணையர் அவர்களின் செயல்முறைகள்

 ஜேக்டோ ஜியோ போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு ஒழுங்கு  நடவடிக்கைகளுக்கு ஆளான அனைத்து ஆசிரியர்களுக்கும்  ஒழுங்கு நடவடிக்கை கைவிடப்படுதல் குறித்து தமிழ்நாடு பள்ளிக் கல்வி ஆணையர் அவர்களின் செயல்முறைகள்


பள்ளிக் கல்வி ஆணையர் செயல்முறைகள்

CLICK HERE TO DOWNLOAD PROCEEDINGS

No comments:

Post a Comment