வினாத்தாள் மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில் 'நீட்' தேர்வுக்கு புதிய முறையில் விடையளிப்பது எப்படி? லிம்ரா இயக்குநர் விளக்கம் - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Thursday, July 15, 2021

வினாத்தாள் மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில் 'நீட்' தேர்வுக்கு புதிய முறையில் விடையளிப்பது எப்படி? லிம்ரா இயக்குநர் விளக்கம்

 வினாத்தாள் மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில் 'நீட்'  தேர்வுக்கு புதிய முறையில் விடையளிப்பது எப்படி? லிம்ரா இயக்குநர் விளக்கம்


லிம்ரா இயக்குநர் விளக்கம்

CLICK HERE வினாத்தாள் மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில் 'நீட்' தேர்வுக்கு புதிய முறையில் விடையளிப்பது எப்படி? லிம்ரா இயக்குநர் விளக்கம்

No comments:

Post a Comment