விரைவில் பள்ளிகளில் ஆசிரியர் பணிமாறுதல் கலந்தாய்வு நடத்தப்படும்: பள்ளிக் கல்வித்துறை அமைச்சர் - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Tuesday, July 20, 2021

விரைவில் பள்ளிகளில் ஆசிரியர் பணிமாறுதல் கலந்தாய்வு நடத்தப்படும்: பள்ளிக் கல்வித்துறை அமைச்சர்

 விரைவில் பள்ளிகளில் ஆசிரியர் பணிமாறுதல்  கலந்தாய்வு நடத்தப்படும்: பள்ளிக் கல்வித்துறை அமைச்சர்


பணிமாறுதல் கலந்தாய்வு

CLICK HERE விரைவில் பள்ளிகளில் ஆசிரியர் பணிமாறுதல் கலந்தாய்வு நடத்தப்படும்: பள்ளிக் கல்வித்துறை அமைச்சர்

No comments:

Post a Comment