நேரடி வகுப்புகளை தொடங்க முடிவு செய்தால் முதலில் தொடக்கப் பள்ளிகளைத் திறக்க வேண்டும்: இந்திய மருத்துவ ஆராய்ச்சி கவுன்சில் - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Wednesday, July 21, 2021

நேரடி வகுப்புகளை தொடங்க முடிவு செய்தால் முதலில் தொடக்கப் பள்ளிகளைத் திறக்க வேண்டும்: இந்திய மருத்துவ ஆராய்ச்சி கவுன்சில்

 நேரடி வகுப்புகளை தொடங்க முடிவு செய்தால் முதலில் தொடக்கப் பள்ளிகளைத் திறக்க வேண்டும்: இந்திய மருத்துவ ஆராய்ச்சி கவுன்சில்


ICMR

CLICK HERE நேரடி வகுப்புகளை தொடங்க முடிவு செய்தால் முதலில் தொடக்கப் பள்ளிகளைத் திறக்க வேண்டும்: இந்திய மருத்துவ ஆராய்ச்சி கவுன்சில்

No comments:

Post a Comment