காவலர்களுக்கு வாராந்திர ஓய்வு மற்றும் பிறந்த நாள், திருமண நாள் நாட்களில் விடுமுறை வழங்குதல் - தொடர்பாக - காவல்துறை தலைமை இயக்குநரின் சுற்றறிக்கை - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Friday, July 30, 2021

காவலர்களுக்கு வாராந்திர ஓய்வு மற்றும் பிறந்த நாள், திருமண நாள் நாட்களில் விடுமுறை வழங்குதல் - தொடர்பாக - காவல்துறை தலைமை இயக்குநரின் சுற்றறிக்கை

 காவலர்களுக்கு வாராந்திர ஓய்வு மற்றும் பிறந்த நாள், திருமண நாள் நாட்களில் விடுமுறை வழங்குதல் - தொடர்பாக - காவல்துறை தலைமை இயக்குநரின் சுற்றறிக்கை


சுற்றறிக்கை

CLICK HERE காவலர்களுக்கு வாராந்திர ஓய்வு மற்றும் பிறந்த நாள், திருமண நாள் நாட்களில் விடுமுறை வழங்குதல் - தொடர்பாக - காவல்துறை தலைமை இயக்குநரின் சுற்றறிக்கை

No comments:

Post a Comment