தலைமை ஆசிரியர்கள் மற்றும் அனைத்து ஆசிரியர்களும் பள்ளிக்கு வருகை புரிதல் - சார்பு - பள்ளிக் கல்வி ஆணையர் மற்றும் தொடக்க கல்வி இயக்குநரின் இணை செயல்முறைகள் - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Thursday, July 29, 2021

தலைமை ஆசிரியர்கள் மற்றும் அனைத்து ஆசிரியர்களும் பள்ளிக்கு வருகை புரிதல் - சார்பு - பள்ளிக் கல்வி ஆணையர் மற்றும் தொடக்க கல்வி இயக்குநரின் இணை செயல்முறைகள்

 தலைமை ஆசிரியர்கள் மற்றும் அனைத்து ஆசிரியர்களும் பள்ளிக்கு வருகை புரிதல் - சார்பு - பள்ளிக் கல்வி ஆணையர் மற்றும் தொடக்க கல்வி இயக்குநரின் இணை செயல்முறைகள்


PROCEEDINGS

CLICK HERE TO DOWNLOAD PDF FILE

No comments:

Post a Comment