தமிழ்நாடு பாடநூல் நிறுவனம் மற்றும் கல்வியியல் பணிகள் கழகத்தின் புதிய தலைவராக திரு. திண்டுக்கல் ஐ.லியோனி நியமனம் - முதலமைச்சர் அறிவிப்பு - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Wednesday, July 7, 2021

தமிழ்நாடு பாடநூல் நிறுவனம் மற்றும் கல்வியியல் பணிகள் கழகத்தின் புதிய தலைவராக திரு. திண்டுக்கல் ஐ.லியோனி நியமனம் - முதலமைச்சர் அறிவிப்பு

 தமிழ்நாடு பாடநூல் நிறுவனம் மற்றும் கல்வியியல் பணிகள் கழகத்தின் புதிய தலைவராக திரு. திண்டுக்கல் ஐ.லியோனி நியமனம் - முதலமைச்சர் அறிவிப்பு


முதல்வர் அறிவிப்பு

DOWNLOAD HERE PDF FILE

No comments:

Post a Comment