பள்ளிகளில் மாணவர்களின் கற்றல் , கற்பித்தல் - கற்றல் விளைவுகள் - மேம்படுத்துதல் - சார்பாக CEO அவர்களின் செயல்முறைகள்! - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Wednesday, July 28, 2021

பள்ளிகளில் மாணவர்களின் கற்றல் , கற்பித்தல் - கற்றல் விளைவுகள் - மேம்படுத்துதல் - சார்பாக CEO அவர்களின் செயல்முறைகள்!

 பள்ளிகளில் மாணவர்களின் கற்றல் , கற்பித்தல் - கற்றல் விளைவுகள் - மேம்படுத்துதல் - சார்பாக CEO அவர்களின் செயல்முறைகள்!


PROCEEDINGS

CLICK HERE TO DOWNLOAD CEO PROCEEDINGS

No comments:

Post a Comment