பிற்படுத்தப்பட்டோர் நலன்: இந்திய அரசு வழங்கும் இதர பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினருக்கு ( Other Backward Classes ) 27% இட ஒதுக்கீடு - சாதிச் சான்றிதழ் வழங்குதல் - தொடர்பாக - அரசு முதன்மைச் செயலாளர்ர் கடிதம் - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Monday, July 19, 2021

பிற்படுத்தப்பட்டோர் நலன்: இந்திய அரசு வழங்கும் இதர பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினருக்கு ( Other Backward Classes ) 27% இட ஒதுக்கீடு - சாதிச் சான்றிதழ் வழங்குதல் - தொடர்பாக - அரசு முதன்மைச் செயலாளர்ர் கடிதம்

 பிற்படுத்தப்பட்டோர் நலன்: இந்திய அரசு வழங்கும் இதர பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினருக்கு ( Other Backward Classes ) 27% இட ஒதுக்கீடு - சாதிச் சான்றிதழ் வழங்குதல் - தொடர்பாக - அரசு முதன்மைச் செயலாளர்ர் கடிதம்


அரசு முதன்மை செயலாளர் கடிதம்

DOWNLOAD HERE PDF

No comments:

Post a Comment