அரசு மேல்நிலைப் பள்ளிகளில் 01.08.2021 நிலவரப் படி முதுகலை ஆசிரியர்கள் நிர்ணயம் செய்தல் சார்ந்து பள்ளிக் கல்வி இணை இயக்குநரின் (மே.நி.க.) செயல்முறைகள் - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Friday, August 6, 2021

அரசு மேல்நிலைப் பள்ளிகளில் 01.08.2021 நிலவரப் படி முதுகலை ஆசிரியர்கள் நிர்ணயம் செய்தல் சார்ந்து பள்ளிக் கல்வி இணை இயக்குநரின் (மே.நி.க.) செயல்முறைகள்

 அரசு மேல்நிலைப் பள்ளிகளில் 01.08.2021 நிலவரப் படி முதுகலை ஆசிரியர்கள் நிர்ணயம் செய்தல் சார்ந்து பள்ளிக் கல்வி இணை இயக்குநரின் (மே.நி.க.) செயல்முறைகள்


PROCEEDINGS

CLICK HERE TO DOWNLOAD PROCEEDINGS

No comments:

Post a Comment