10 மற்றும் 11ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு Nominal Roll இறுதி திருத்தம் செய்வது குறித்த அரசுத் தேர்வுகள் துறை இயக்குநரின் செயல்முறைகள் - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Wednesday, August 4, 2021

10 மற்றும் 11ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு Nominal Roll இறுதி திருத்தம் செய்வது குறித்த அரசுத் தேர்வுகள் துறை இயக்குநரின் செயல்முறைகள்

 10 மற்றும் 11ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு Nominal Roll இறுதி திருத்தம் செய்வது குறித்த அரசுத் தேர்வுகள் துறை இயக்குநரின் செயல்முறைகள்


PROCEEDINGS

CLICK HERE 10 மற்றும் 11ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு Nominal Roll இறுதி திருத்தம் செய்வது குறித்த அரசுத் தேர்வுகள் துறை இயக்குநரின் செயல்முறைகள்

No comments:

Post a Comment