2021-2022 கல்வியாண்டில் 1ஆம் வகுப்பு முதல் 12ஆம் வகுப்பு வரை பாட திட்டம் குறைப்பு - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Friday, August 13, 2021

2021-2022 கல்வியாண்டில் 1ஆம் வகுப்பு முதல் 12ஆம் வகுப்பு வரை பாட திட்டம் குறைப்பு

 2021-2022 கல்வியாண்டில் 1ஆம் வகுப்பு முதல் 12ஆம் வகுப்பு வரை பாட திட்டம் குறைப்பு


பாடத்திட்டம் குறைப்பு

CLICK HERE 2021-2022 கல்வியாண்டில் 1ஆம் வகுப்பு முதல் 12ஆம் வகுப்பு வரை பாட திட்டம் குறைப்பு

No comments:

Post a Comment