4 ஆம் வகுப்பு முதல் 9 ஆம் வகுப்பு வரை பயிலும் மாணவர்களுக்கு பயிற்சி தேர்வு நடத்த முதன்மை கல்வி அலுவலர் உத்தரவு - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Wednesday, August 4, 2021

4 ஆம் வகுப்பு முதல் 9 ஆம் வகுப்பு வரை பயிலும் மாணவர்களுக்கு பயிற்சி தேர்வு நடத்த முதன்மை கல்வி அலுவலர் உத்தரவு

 4 ஆம் வகுப்பு முதல் 9 ஆம் வகுப்பு வரை பயிலும் மாணவர்களுக்கு பயிற்சி தேர்வு நடத்த முதன்மை கல்வி அலுவலர் உத்தரவு


CEO PROCEEDINGS

CLICK HERE 4 ஆம் வகுப்பு முதல் 9 ஆம் வகுப்பு வரை பயிலும் மாணவர்களுக்கு பயிற்சி தேர்வு நடத்த முதன்மை கல்வி அலுவலர் உத்தரவு

No comments:

Post a Comment