56 ஆசிரியர்கள் 02.08.2021 முதல் பள்ளிக்கு வருகை புரிவதில் இருந்து விலக்கு அளித்து ஆணை : முதன்மை கல்வி அலுவலர் செயல்முறைகள் - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Thursday, August 12, 2021

56 ஆசிரியர்கள் 02.08.2021 முதல் பள்ளிக்கு வருகை புரிவதில் இருந்து விலக்கு அளித்து ஆணை : முதன்மை கல்வி அலுவலர் செயல்முறைகள்

 56 ஆசிரியர்கள் 02.08.2021 முதல் பள்ளிக்கு வருகை புரிவதில் இருந்து விலக்கு அளித்து ஆணை : முதன்மை கல்வி அலுவலர்


CEO PROCEEDINGS

CLICK HERE TO DOWNLOAD CEO PROCEEDINGS


No comments:

Post a Comment