ரூ 75,000 / 28,000 ‌/ 20,000 ஊதியத்தில் வேலை வாய்ப்பு ( தகுதி : MBBS , BDS , DIPLOMA HOLDER IN DENTAL , DMLT , 8th std ,Literate ) GOVERNMENT OF INDIA - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Tuesday, August 10, 2021

ரூ 75,000 / 28,000 ‌/ 20,000 ஊதியத்தில் வேலை வாய்ப்பு ( தகுதி : MBBS , BDS , DIPLOMA HOLDER IN DENTAL , DMLT , 8th std ,Literate ) GOVERNMENT OF INDIA

 ரூ 75,000 / 28,000 ‌/ 20,000 ஊதியத்தில் வேலை வாய்ப்பு  ( தகுதி : MBBS , BDS , DIPLOMA HOLDER IN DENTAL , DMLT , 8th std ,Literate ) GOVERNMENT OF INDIA


வேலை வாய்ப்பு செய்தி

வேலை வாய்ப்பு செய்தியின் முழு விவரம் தெரிந்துகொள்ள CLICK HERE NOTIFICATION

No comments:

Post a Comment