வகுப்பு 8 | கணிதம்‌ | எண்கள் | எண்களை அறிவியல் குறியீட்டில் அமைத்தல் மற்றும் அறிதல் | அலகு 1 | பகுதி 12 - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Sunday, August 22, 2021

வகுப்பு 8 | கணிதம்‌ | எண்கள் | எண்களை அறிவியல் குறியீட்டில் அமைத்தல் மற்றும் அறிதல் | அலகு 1 | பகுதி 12

 வகுப்பு 8 | கணிதம்‌ |  எண்கள் |  எண்களை அறிவியல் குறியீட்டில் அமைத்தல் மற்றும் அறிதல் | அலகு 1 | பகுதி 12


வகுப்பு 8 கணிதம்

DOWNLOAD HERE TO WATCH VIDEO

No comments:

Post a Comment