ஒருங்கிணைந்த பள்ளிமானியம்-2021-22- பள்ளிகளுக்கு மானியத் தொகை - மாவட்ட வாரியாக பகிர்ந்தளித்தல்-அறிவுரைகள் வழங்குதல் சார்பாக-:மாநில திட்ட இயக்குநர் செயல்முறை - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Monday, August 23, 2021

ஒருங்கிணைந்த பள்ளிமானியம்-2021-22- பள்ளிகளுக்கு மானியத் தொகை - மாவட்ட வாரியாக பகிர்ந்தளித்தல்-அறிவுரைகள் வழங்குதல் சார்பாக-:மாநில திட்ட இயக்குநர் செயல்முறை

 ஒருங்கிணைந்த பள்ளிமானியம்-2021-22- பள்ளிகளுக்கு மானியத் தொகை - மாவட்ட வாரியாக பகிர்ந்தளித்தல்-அறிவுரைகள் வழங்குதல்  சார்பாக-:மாநில திட்ட இயக்குநர் செயல்முறை


PROCEEDINGS

DOWNLOAD HERE PROCEEDINGS

No comments:

Post a Comment