புதிய ஓய்வூதிய திட்டத்தை ரத்து செய்வதற்கான வாய்ப்பு தமிழகத்திற்கு மட்டுமே உள்ளது - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Monday, August 9, 2021

புதிய ஓய்வூதிய திட்டத்தை ரத்து செய்வதற்கான வாய்ப்பு தமிழகத்திற்கு மட்டுமே உள்ளது

 புதிய ஓய்வூதிய திட்டத்தை ரத்து செய்வதற்கான வாய்ப்பு தமிழகத்திற்கு மட்டுமே உள்ளது


ஓய்வூதிய திட்டம்

CLICK HERE புதிய ஓய்வூதிய திட்டத்தை ரத்து செய்வதற்கான வாய்ப்பு தமிழகத்திற்கு மட்டுமே உள்ளது

No comments:

Post a Comment