தடுப்பூசி செலுத்தி கொண்டதாக தவறான தகவல் அளித்து பணிக்கு வரும் ஆசிரியர்கள் சஸ்பென்ட் செய்யப்படுவார்கள்: கலெக்டர் எச்சரிக்கை - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Sunday, August 22, 2021

தடுப்பூசி செலுத்தி கொண்டதாக தவறான தகவல் அளித்து பணிக்கு வரும் ஆசிரியர்கள் சஸ்பென்ட் செய்யப்படுவார்கள்: கலெக்டர் எச்சரிக்கை

 தடுப்பூசி செலுத்தி கொண்டதாக தவறான தகவல் அளித்து பணிக்கு வரும் ஆசிரியர்கள் சஸ்பென்ட் செய்யப்படுவார்கள்: கலெக்டர் எச்சரிக்கை


கலெக்டர் எச்சரிக்கை

தடுப்பூசி செலுத்தி கொண்டதாக தவறான தகவல் அளித்து பணிக்கு வரும் ஆசிரியர்கள் சஸ்பென்ட் செய்யப்படுவார்கள்: கலெக்டர் எச்சரிக்கை DOWNLOAD HERE PDF

No comments:

Post a Comment