ஆசிரியப் பயிற்றுநர்களுக்கு நிறுத்தி வைக்கப்பட்ட நிலையான பயணப்படியை வழங்க கோரியது சார்ந்து - மாநில திட்ட இயக்குநர் செயல்முறைகள் - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Tuesday, August 10, 2021

ஆசிரியப் பயிற்றுநர்களுக்கு நிறுத்தி வைக்கப்பட்ட நிலையான பயணப்படியை வழங்க கோரியது சார்ந்து - மாநில திட்ட இயக்குநர் செயல்முறைகள்

 ஆசிரியப் பயிற்றுநர்களுக்கு நிறுத்தி வைக்கப்பட்ட நிலையான  பயணப்படியை வழங்க கோரியது சார்ந்து - மாநில திட்ட இயக்குநர் செயல்முறைகள்


PROCEEDINGS

CLICK HERE TO DOWNLOAD PROCEEDINGS

No comments:

Post a Comment