நாடு முழுவதும் கல்வியில் பின்தங்கிய மாவட்டங்கள் மற்றும் தமிழகத்தில் கல்வியில் பின்தங்கிய மாவட்டங்கள் குறித்து ஒன்றிய கல்வித்துறை அமைச்சர் தகவல் - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Tuesday, August 10, 2021

நாடு முழுவதும் கல்வியில் பின்தங்கிய மாவட்டங்கள் மற்றும் தமிழகத்தில் கல்வியில் பின்தங்கிய மாவட்டங்கள் குறித்து ஒன்றிய கல்வித்துறை அமைச்சர் தகவல்

 நாடு முழுவதும் கல்வியில் பின்தங்கிய மாவட்டங்கள் மற்றும் தமிழகத்தில் கல்வியில் பின்தங்கிய மாவட்டங்கள் குறித்து ஒன்றிய கல்வித்துறை  அமைச்சர் தகவல்


கல்வியில் பின் தங்கிய மாவட்டங்கள் குறித்து அமைச்சர் தகவல்

CLICK HERE கல்வியில் பின் தங்கிய மாவட்டங்கள் குறித்து அமைச்சர் தகவல்

No comments:

Post a Comment