பள்ளிக்கு வருகை புரிவதில் இருந்து நிபந்தனையின் அடிப்படையில் ஆசிரியர்களுக்கு விலக்கு அளித்து ஆணை வழங்குதல் சார்பு - முதன்மை கல்வி அலுவலர் செயல்முறைகள் - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Thursday, August 5, 2021

பள்ளிக்கு வருகை புரிவதில் இருந்து நிபந்தனையின் அடிப்படையில் ஆசிரியர்களுக்கு விலக்கு அளித்து ஆணை வழங்குதல் சார்பு - முதன்மை கல்வி அலுவலர் செயல்முறைகள்

 பள்ளிக்கு வருகை புரிவதில் இருந்து நிபந்தனையின் அடிப்படையில் ஆசிரியர்களுக்கு விலக்கு அளித்து ஆணை வழங்குதல் சார்பு - முதன்மை கல்வி அலுவலர் செயல்முறைகள்


CEO PROCEEDINGS

CLICK HERE TO DOWNLOAD CEO PROCEEDINGS

No comments:

Post a Comment