டாக்டர் இராதாகிருஷ்ணன் விருதுக்கு தகுதியான ஆசிரியர்களை தேர்வு செய்வதற்கான நடைமுறைகள் மற்றும் வழிகாட்டு நெறிமுறைகள் - அரசாணை வெளியீடு - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Thursday, August 5, 2021

டாக்டர் இராதாகிருஷ்ணன் விருதுக்கு தகுதியான ஆசிரியர்களை தேர்வு செய்வதற்கான நடைமுறைகள் மற்றும் வழிகாட்டு நெறிமுறைகள் - அரசாணை வெளியீடு

 டாக்டர் இராதாகிருஷ்ணன் விருதுக்கு தகுதியான ஆசிரியர்களை தேர்வு செய்வதற்கான நடைமுறைகள் மற்றும் வழிகாட்டு நெறிமுறைகள் - அரசாணை வெளியீடு


அரசாணை வெளியீடு

CLICK HERE டாக்டர் இராதாகிருஷ்ணன் விருதுக்கு தகுதியான ஆசிரியர்களை தேர்வு செய்வதற்கான நடைமுறைகள் மற்றும் வழிகாட்டு நெறிமுறைகள் - அரசாணை வெளியீடு

No comments:

Post a Comment