சான்றிதழ் சரிபார்க்கப்பட்ட பட்டதாரி ஆசிரியர்களுக்கு சிறப்பு ஒதுக்கீட்டின் அடிப்படையில் பணி வழங்க முதல்வருக்கு கடிதம் - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Wednesday, August 4, 2021

சான்றிதழ் சரிபார்க்கப்பட்ட பட்டதாரி ஆசிரியர்களுக்கு சிறப்பு ஒதுக்கீட்டின் அடிப்படையில் பணி வழங்க முதல்வருக்கு கடிதம்

 சான்றிதழ் சரிபார்க்கப்பட்ட பட்டதாரி ஆசிரியர்களுக்கு சிறப்பு ஒதுக்கீட்டின் அடிப்படையில் பணி வழங்க முதல்வருக்கு கடிதம்


முதல்வருக்கு கடிதம்

CLICK HERE சான்றிதழ் சரிபார்க்கப்பட்ட பட்டதாரி ஆசிரியர்களுக்கு சிறப்பு ஒதுக்கீட்டின் அடிப்படையில் பணி வழங்க முதல்வருக்கு கடிதம்

No comments:

Post a Comment