பள்ளிக் கல்வித் துறையில் பணிபுரியும் அனைத்து ஊழியர்களின் (ஆசிரியர்கள் உட்பட) இன வாரியான (Community Category) எண்ணிக்கை விபரம் கோரிய தகவல் அறியும் உரிமைச் சட்ட மனுவிற்கு பதிலளிக்க பள்ளிக் கல்வி ஆணையர் உத்தரவு - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Monday, August 2, 2021

பள்ளிக் கல்வித் துறையில் பணிபுரியும் அனைத்து ஊழியர்களின் (ஆசிரியர்கள் உட்பட) இன வாரியான (Community Category) எண்ணிக்கை விபரம் கோரிய தகவல் அறியும் உரிமைச் சட்ட மனுவிற்கு பதிலளிக்க பள்ளிக் கல்வி ஆணையர் உத்தரவு

தகவல் அறியும் உரிமைச் சட்ட மனுவிற்கு பதிலளிக்க பள்ளிக் கல்வி ஆணையர் உத்தரவு


உத்தரவு

CLICK HERE TO DOWNLOAD PDF FILE

No comments:

Post a Comment