வில்லங்கச் சான்று (Encumbrance Certificate - EC) இனி இ-சேவை மையங்களிலும் பெற்றுக் கொள்ளலாம் - பத்திரப் பதிவுத் துறை தலைவர் அறிவிப்பு - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Wednesday, August 25, 2021

வில்லங்கச் சான்று (Encumbrance Certificate - EC) இனி இ-சேவை மையங்களிலும் பெற்றுக் கொள்ளலாம் - பத்திரப் பதிவுத் துறை தலைவர் அறிவிப்பு

 வில்லங்கச் சான்று (Encumbrance Certificate - EC) இனி இ-சேவை மையங்களிலும் பெற்றுக் கொள்ளலாம் - பத்திரப் பதிவுத்  துறை தலைவர் அறிவிப்பு


அறிவிப்பு

DOWNLOAD HERE பத்திர பதிவு துறையின் அறிவிப்பு

No comments:

Post a Comment