தொழிற்சாலைக்கு ஆட்கள் தேவை : HELPER 40 / OPERATOR 60 / TECHNICIAN 30 / SUPERVISOR 30 / ACCOUNTS 20 / OFFICE STAFFS 30 / TELECALLING 20 : Salary 12,300 -- 30,000 ( தகுதி : 10th ,12th , ITI , DIPLOMA , B.E - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Friday, August 6, 2021

தொழிற்சாலைக்கு ஆட்கள் தேவை : HELPER 40 / OPERATOR 60 / TECHNICIAN 30 / SUPERVISOR 30 / ACCOUNTS 20 / OFFICE STAFFS 30 / TELECALLING 20 : Salary 12,300 -- 30,000 ( தகுதி : 10th ,12th , ITI , DIPLOMA , B.E

No comments:

Post a Comment