பள்ளிக் கல்வி - மாணவர்களின் மருத்துவ பரிசோதனை(RBSK) தரவுகளை EMIS Mobile App மூலம் பதிவேற்றம் செய்தல் சார்ந்து பள்ளிக் கல்வி ஆணையரின் செயல்முறைகள் - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Sunday, August 29, 2021

பள்ளிக் கல்வி - மாணவர்களின் மருத்துவ பரிசோதனை(RBSK) தரவுகளை EMIS Mobile App மூலம் பதிவேற்றம் செய்தல் சார்ந்து பள்ளிக் கல்வி ஆணையரின் செயல்முறைகள்

 பள்ளிக் கல்வி - மாணவர்களின் மருத்துவ பரிசோதனை(RBSK) தரவுகளை EMIS Mobile App மூலம் பதிவேற்றம் செய்தல் சார்ந்து பள்ளிக் கல்வி ஆணையரின் செயல்முறைகள்


PROCEEDINGS

CLICK HERE TO DOWNLOAD PROCEEDINGS

No comments:

Post a Comment