அனைத்து முதன்மைக் கல்வி அலுவலர்கள் மற்றும் மாவட்டக் கல்வி அலுவலர்கள் கூட்டம் 14.09.2021 அன்று சென்னை பள்ளிக் கல்வி ஆணையரக வளாகத்தில் நடைபெறுதல் சார்ந்து பள்ளிக் கல்வி ஆணையரின் செயல்முறைகள் - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Wednesday, September 8, 2021

அனைத்து முதன்மைக் கல்வி அலுவலர்கள் மற்றும் மாவட்டக் கல்வி அலுவலர்கள் கூட்டம் 14.09.2021 அன்று சென்னை பள்ளிக் கல்வி ஆணையரக வளாகத்தில் நடைபெறுதல் சார்ந்து பள்ளிக் கல்வி ஆணையரின் செயல்முறைகள்

 அனைத்து முதன்மைக் கல்வி அலுவலர்கள் மற்றும் மாவட்டக் கல்வி அலுவலர்கள் கூட்டம் 14.09.2021 அன்று சென்னை பள்ளிக் கல்வி ஆணையரக வளாகத்தில் நடைபெறுதல் சார்ந்து பள்ளிக் கல்வி ஆணையரின் செயல்முறைகள்


PROCEEDINGS

DOWNLOAD HERE PDF FILE

No comments:

Post a Comment