சுழற்சி முறையில் வகுப்புகள் நடைபெறுதல் - ஆசிரியர் , மற்றும் மாணவர்களுக்கு 15 நாட்களுக்கு ஒரு முறை COVID 19 SWAB TEST மேற்கொள்ளுதல் சார்பு - மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் செயல்முறைகள் - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Monday, September 6, 2021

சுழற்சி முறையில் வகுப்புகள் நடைபெறுதல் - ஆசிரியர் , மற்றும் மாணவர்களுக்கு 15 நாட்களுக்கு ஒரு முறை COVID 19 SWAB TEST மேற்கொள்ளுதல் சார்பு - மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் செயல்முறைகள்

 சுழற்சி முறையில் வகுப்புகள் நடைபெறுதல்  - ஆசிரியர் , மற்றும் மாணவர்களுக்கு 15 நாட்களுக்கு ஒரு முறை COVID 19 SWAB TEST மேற்கொள்ளுதல் சார்பு - மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் செயல்முறைகள்


PROCEEDINGS

CLICK HERE TO DOWNLOAD PROCEEDINGS

No comments:

Post a Comment