6 முதல் 8 ஆம் வகுப்பு வரை வகுப்புகளை தொடங்குவது குறித்து முடிவு செய்யவில்லை: பள்ளிக் கல்வித்துறை அமைச்சர் - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Thursday, September 23, 2021

6 முதல் 8 ஆம் வகுப்பு வரை வகுப்புகளை தொடங்குவது குறித்து முடிவு செய்யவில்லை: பள்ளிக் கல்வித்துறை அமைச்சர்

 6 முதல் 8 ஆம் வகுப்பு வரை வகுப்புகளை தொடங்குவது குறித்து முடிவு செய்யவில்லை: பள்ளிக் கல்வித்துறை அமைச்சர்


அமைச்சர்

CLICK HERE 6 முதல் 8 ஆம் வகுப்பு வரை வகுப்புகளை தொடங்குவது குறித்து முடிவு செய்யவில்லை

No comments:

Post a Comment