ஆசிரியர் தேர்வில் பார்வையற்ற மாற்றுத்திறனாளிகள் : உரிய விதிகளை வகுக்காமல் தேர்வை அனுமதிக்க முடியாது : உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவு - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Thursday, September 16, 2021

ஆசிரியர் தேர்வில் பார்வையற்ற மாற்றுத்திறனாளிகள் : உரிய விதிகளை வகுக்காமல் தேர்வை அனுமதிக்க முடியாது : உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவு

 ஆசிரியர் தேர்வில் பார்வையற்ற மாற்றுத்திறனாளிகள் : உரிய விதிகளை வகுக்காமல் தேர்வை அனுமதிக்க முடியாது : உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவு


உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவு

CLICK HERE ஆசிரியர் தேர்வில் பார்வையற்ற மாற்றுத்திறனாளிகள் : உரிய விதிகளை வகுக்காமல் தேர்வை அனுமதிக்க முடியாது : உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவு

No comments:

Post a Comment