பாடம் நடத்துவதற்கு முன்பு மாணவர்களுக்கு கொரானா விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்த அறிவுறுத்தல் - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Thursday, September 16, 2021

பாடம் நடத்துவதற்கு முன்பு மாணவர்களுக்கு கொரானா விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்த அறிவுறுத்தல்

 பாடம் நடத்துவதற்கு முன்பு மாணவர்களுக்கு கொரானா விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்த அறிவுறுத்தல்


அறிவுறுத்தல்

CLICK HERE பாடம் நடத்துவதற்கு முன்பு மாணவர்களுக்கு கொரானா விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்த அறிவுறுத்தல்

No comments:

Post a Comment