தடுப்பூசி போடும் : டேட்டா என்ட்ரி ஆபரேட்டராக செயல்படவுள்ள ஆசிரியர்களுக்கு பயன்படக்கூடிய PDF FILE - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Saturday, September 11, 2021

தடுப்பூசி போடும் : டேட்டா என்ட்ரி ஆபரேட்டராக செயல்படவுள்ள ஆசிரியர்களுக்கு பயன்படக்கூடிய PDF FILE

 தடுப்பூசி போடும் :  டேட்டா என்ட்ரி ஆபரேட்டராக செயல்படவுள்ள  ஆசிரியர்களுக்கு  பயன்படக்கூடிய PDF FILE


PDF FILE

CLICK HERE TO DOWNLOAD PDF FILE

No comments:

Post a Comment