01.08.2021 நிலவரப்படி முதுகலை ஆசிரியர் நிர்ணயம் - EMIS Portal -ல் பதிவேற்றம் செய்து சான்று வழங்குதல் சார்ந்து முதன்மைக் கல்வி அலுவலரின் செயல்முறைகள் - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Wednesday, October 27, 2021

01.08.2021 நிலவரப்படி முதுகலை ஆசிரியர் நிர்ணயம் - EMIS Portal -ல் பதிவேற்றம் செய்து சான்று வழங்குதல் சார்ந்து முதன்மைக் கல்வி அலுவலரின் செயல்முறைகள்

 01.08.2021 நிலவரப்படி முதுகலை ஆசிரியர் நிர்ணயம் - EMIS Portal -ல் பதிவேற்றம் செய்து சான்று வழங்குதல் சார்ந்து  முதன்மைக் கல்வி அலுவலரின் செயல்முறைகள்


CEO PROCEEDINGS

CLICK HERE TO DOWNLOAD CEO PROCEEDINGS

No comments:

Post a Comment