1 முதல் 8 ம் வகுப்பு 01.11.2021 முதல் பள்ளிகள் தொடங்குதல் - பள்ளிகளில் மேற்கொள்ள வேண்டிய முன்னேற்பாடுகள் - அறிவுரைகள் வழங்குதல் - தொடர்பாக - முதன்மை கல்வி அலுவலர் செயல்முறைகள் - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Saturday, October 9, 2021

1 முதல் 8 ம் வகுப்பு 01.11.2021 முதல் பள்ளிகள் தொடங்குதல் - பள்ளிகளில் மேற்கொள்ள வேண்டிய முன்னேற்பாடுகள் - அறிவுரைகள் வழங்குதல் - தொடர்பாக - முதன்மை கல்வி அலுவலர் செயல்முறைகள்

 1 முதல் 8 ம் வகுப்பு 01.11.2021 முதல் பள்ளிகள் தொடங்குதல் - பள்ளிகளில் மேற்கொள்ள வேண்டிய முன்னேற்பாடுகள் - அறிவுரைகள் வழங்குதல் - தொடர்பாக - முதன்மை கல்வி அலுவலர் செயல்முறைகள்


CEO PROCEEDINGS

CLICK HERE TO DOWNLOAD CEO PROCEEDINGS

No comments:

Post a Comment