12.10. 2021 அன்று நடைபெற்ற முதன்மைக் கல்வி அலுவலர்கள் மற்றும் மாவட்டக் கல்வி அலுவலர்களுக்கான ஆய்வுக் கூட்டத்தில் விவாதிக்கப்பட்ட கூட்டப் பொருள் மீது தக்க நடவடிக்கை மேற்கொள்ளுதல் சார்ந்து பள்ளிக் கல்வி ஆணையரின் செயல்முறைகள் - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Saturday, October 23, 2021

12.10. 2021 அன்று நடைபெற்ற முதன்மைக் கல்வி அலுவலர்கள் மற்றும் மாவட்டக் கல்வி அலுவலர்களுக்கான ஆய்வுக் கூட்டத்தில் விவாதிக்கப்பட்ட கூட்டப் பொருள் மீது தக்க நடவடிக்கை மேற்கொள்ளுதல் சார்ந்து பள்ளிக் கல்வி ஆணையரின் செயல்முறைகள்

 12.10. 2021 அன்று நடைபெற்ற முதன்மைக் கல்வி அலுவலர்கள் மற்றும் மாவட்டக் கல்வி அலுவலர்களுக்கான ஆய்வுக் கூட்டத்தில் விவாதிக்கப்பட்ட கூட்டப் பொருள் மீது தக்க நடவடிக்கை மேற்கொள்ளுதல் சார்ந்து பள்ளிக் கல்வி ஆணையரின் செயல்முறைகள்


PROCEEDINGS

CLICK HERE TO DOWNLOAD PROCEEDINGS

No comments:

Post a Comment