அனைத்து முதன்மை கல்வி அலுவலர்கள் மற்றும் மாவட்ட கல்வி அலுவலர்களுக்கான ஆய்வுக்கூட்டம் 12.10.2021 அன்று நடைபெறுதல் சார்பு - பள்ளிக்கல்வி ஆணையர் செயல்முறைகள் - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Tuesday, October 5, 2021

அனைத்து முதன்மை கல்வி அலுவலர்கள் மற்றும் மாவட்ட கல்வி அலுவலர்களுக்கான ஆய்வுக்கூட்டம் 12.10.2021 அன்று நடைபெறுதல் சார்பு - பள்ளிக்கல்வி ஆணையர் செயல்முறைகள்

 அனைத்து முதன்மை கல்வி அலுவலர்கள் மற்றும் மாவட்ட கல்வி அலுவலர்களுக்கான ஆய்வுக்கூட்டம் 12.10.2021 அன்று நடைபெறுதல் சார்பு -  பள்ளிக்கல்வி ஆணையர் செயல்முறைகள்


PROCEEDINGS

CLICK HERE TO DOWNLOAD PROCEEDINGS

No comments:

Post a Comment